• Sense

Tibber Recension 2023

Den här artikeln genomför en analytisk utforskning av Tibber, ett svenskt elbolag känt för sin förnybara energikällor och dynamiska prissättning. Dess unika affärsmodell, kundupplevelser och påverkan på hållbar energi kommer att undersökas.

Dessutom kommer en djupgående jämförelse av elpriser och ytterligare tjänster som erbjuds att genomföras. Undersökningen syftar till att ge en objektiv bedömning av Tibbers verksamhet, produktutbud och potentiella fördelar för konsumenter.

Förstå Tibbers produktutbud och fördelar

Tibbers produktutbud omfattar:

 • 100% förnybar el till inköpspris
 • Integration med smarta enheter för optimerad energianvändning
 • En applikation som möjliggör manuell eller automatisk justering av förbrukningen för att dra nytta av den mest kostnadseffektiva elen

Elpriset varierar timvis, vilket ger användarna möjlighet att kontrollera förbrukningen enligt den billigaste elen som är tillgänglig. Tibber-appen optimerar energianvändningen genom att integrera med enheter som värmepumpar och termostater, vilket undviker höga priser under spetsbelastning.

Dessutom gynnar Tibbers elavtal både konsumenter och miljön när det används på rätt sätt. Företaget erbjuder också ett avtal med variabel timtaxa och en månadsavgift, och nya kunder får kredit att spendera på smarta produkter i Tibber Store.

Detaljer om Tibbers elavtal

Detaljerna i det erbjudna elavtalet inkluderar en lockande funktion med timprissättning och en hanterbar månadsabonnemangsavgift på 49 SEK. Det innovativa avtalskonceptet möjliggör dynamisk anpassning av energianvändningen, vilket bidrar till optimerad konsumtion och potentiella kostnadsbesparingar.

Höjdpunkterna i avtalet inkluderar:

 • Tillhandahållande av 100% förnybar energi, i linje med hållbarhetsmålen.
 • Ingen bindningstid eller uppsägningstid, vilket främjar kundflexibilitet.
 • Olika faktureringsalternativ såsom Kivra, e-post, e-faktura eller autogiro, för att tillgodose varierade kundpreferenser.
 • Tilldelning av 400 SEK för nya kunder att använda på smarta produkter i Tibber Store, vilket främjar intresse för energieffektiva lösningar.
 • Elköp till spotpriser, vilket återspeglar marknadsförhållanden och efterfrågevariationer.

Översikt av ytterligare tjänster på Tibber

Tibber erbjuder inte bara elhandel utan också ett antal ytterligare tjänster för att hjälpa dig att bli mer energieffektiv och hållbar i ditt hem. Här är en översikt av några av de tilläggstjänster som finns tillgängliga på Tibber:

 1. Smarta hem-produkter: Tibber erbjuder ett brett utbud av smarta hem-produkter som hjälper dig att automatisera och optimera ditt energianvändande. Du kan till exempel kontrollera belysning, temper

Ytterligare tjänster som företaget erbjuder inkluderar:

 • En unik app som gör det möjligt för kunder att övervaka och optimera elförbrukningen. Denna applikation integreras med laddningsstationer för elbilar, vilket ger kunder möjlighet att strategiskt ladda sina fordon under perioder med låga elpriser.
 • Samarbete med Otovo ger kunderna möjlighet att investera i solpaneler, där överskottet av genererad energi säljs tillbaka till Tibber eller används för att ytterligare minska individuella elräkningar.
 • Det breda utbudet av smarta produkter som finns tillgängliga i Tibberbutiken möjliggör både direkt och indirekt integration av enheter och lösningar, vilket förbättrar anpassningsförmågan och effektiviteten i energianvändningen.

Dessa inkluderande tjänster är kostnadsfria och understryker företagets engagemang för att erbjuda prisvärda och hållbara energilösningar.

En Djupgående Analys av Elektricitetspriser och Jämförelse

Förståelsen av prisstrukturen och jämförelsen av elleverantörer är avgörande vid valet av lämplig tjänst. Tibbers prissättning är baserad på spotpriser och ger konsumenter möjlighet till kostnadsbesparingar. Detta system innebär dock prisvariationer och kräver aktiv hantering för optimala fördelar.

Tibbers elpriser bestäms av spotpriserna, det pris till vilket elen köps. Variabla elavtal, såsom det som erbjuds av Tibber, kan leda till kostnadsbesparingar över tid. Fastprisavtal ger prisstabilitet men kanske inte det lägsta möjliga priset.

Elpriserna hos Tibber varierar under dagen, ofta med lägre priser på natten. Andra elleverantörer, som Greenely, erbjuder liknande timvis prissättningsystem.

Utforska recensioner, kontaktinformation och support för Tibber.

Genom att utforska kundfeedback, tillgängligt stöd och kontaktmetoder kan värdefulla insikter erhållas om elleverantörens övergripande prestation och kvalitet på kundtjänsten. Recensionspoäng från Sense och Trustpilot indikerar hög kundnöjdhet för Tibber. Tibber har ett omfattande supportsystem som inkluderar en avsnitt med vanliga frågor, detaljerade villkor samt tydlig information om hantering av data. Kontaktinformation är lättillgänglig och inkluderar webbplatsdetaljer, fysisk adress och e-post, vilket säkerställer en responsiv kundservicerfarenhet.

För att illustrera dessa resultat kan en tabell användas:

Kundfeedback Stöd & Kontaktinformation
4.4/5 (Sense) FAQ, Villkor och bestämmelser
4.5/5 (Trustpilot) Webbplats, E-post, Öppettider

Kundupplevelser med Tibber

Kundupplevelser med denna leverantör av förnybar el sträcker sig från beröm för lägre elräkningar till uppskattning för möjligheten att planera energianvändningen baserat på billigare priser.

Många användare har uttryckt sin tillfredsställelse med leverantörens timvis prissättningssystem, som möjliggör optimal energianvändning under perioder med lägre priser.

Integrationen av Tibber-appen med smarta enheter för att kontrollera konsumtionen har också fått positiv respons.

Leverantörens engagemang för förnybar energi har hyllats för sina miljömässiga fördelar.

Mångfalden av smarta produkter som erbjuds genom Tibber Store har uppskattats för att främja smartare energikonsumtionsvanor.

Användare har också berömt leverantören för en problemfri upplevelse av laddning av elbilar och integration av solpaneler.

Sådana recensioner understryker Tibbers framgång med att erbjuda en tjänst som är både ekonomiskt och miljömässigt fördelaktig.

Påverkan på miljön: Tibbers roll för hållbar energi

Hållbarhet är kärnan i affärsmodellen då all el som tillhandahålls är 100% förnybar, vilket bidrar avsevärt till att minska koldioxidutsläppen. Integreringen av smarta enheter möjliggör optimerad energianvändning och minimerar ytterligare miljöpåverkan. Med möjligheten att sälja överskott av solenergi eller använda det för att minska elräkningen främjas en cirkulär energiekonomi.

Miljöpåverkan Traditionell Elektricitet Tibbers Förnybara Elektricitet
CO2-utsläpp Hög Låg till Ingen
Resursutarmning Ja Nej
Bidrag till Klimatförändringar Signifikant Minimal

Genom dessa erbjudanden uppnås en betydande skillnad i miljöpåverkan, vilket väcker en känsla av ansvar och brådskande behov hos publiken att anta hållbara energipraxis.

Table of Contents