• Sense

Stockholm

Stockholm (SE3) regionen timpriser omfattar Stockholms län, Gotlands län, Södermanlands län, Uppsala län, Västmanlands län, Örebro län, Värmlands län, Östergötlands län samt delar av Jönköpings län, Kalmar län, Hallands län,delar av,  Gävleborgs län, Dalarnas län och Västra Götalands län.

Om du är osäker på vilket elområde du tillhör, kan du använda tjänsten som tillhandahålls av Svenska kraftnät på Natomraden.se. På denna plattform kan du också få information om det lokala nätverket.

Hur länge vill du förbruka el?

Den bästa tiden för detta är:

Det genomsnittliga enhetspriset är då: öre/kWh

Det är tid tills:

Besparingar jämfört med nu:

Elpris idag och för tillfället öre/kWh
Dagens genomsnittliga aktiekurs
Dagens högsta aktiekurs

Var konsumtionsrekommendationen användbar för dig? Dela länken med en vän ↴