• Sense

Spotpris el 2022

Sammanfattning av elpriser i Sverige 2022:

2022 var verkligen ett exceptionellt år för elpriserna i Sverige, med en rad överraskningar och dramatiska svängningar.

2022SE1SE2SE3SE4
Januari28,9928,99104,33109,37
Februari25,7925,7977,4883,86
Mars22,9222,92130,33154,54
April52,9153,6589,22113,85
Maj57,8857,88102,86139,14
Juni51,1151,11126,31180,37
Juli22,4622,4686,61122,52
Augusti18,2851,86223,05304,99
September100,72101,12228,63241,67
Oktober50,4951,3280,6581,26
November122,07122,07130,88134,84
December205,95206,03269,02271,45
  • Prisvariationer: Medan SE1 (Luleå) och SE2 (Sundsvall) hade relativt stabila priser under större delen av året, upplevde SE3 (Stockholm) och SE4 (Malmö) en berg-och-dalbana av priser, med särskilt höga toppar under mars, juni, augusti och december.

  • Regionala skillnader: Skillnaden mellan norra och södra Sverige var mer uttalad än någonsin. Medan SE1 och SE2 hade priser som var relativt konsekventa, såg SE3 och SE4 extrema prisökningar, särskilt under sommarmånaderna.

  • Ekonomiska faktorer: 2022 var ett år av fortsatt global ekonomisk återhämtning från COVID-19-pandemin. Denna återhämtning, tillsammans med potentiella energiproduktionsutmaningar och geopolitiska spänningar, kan ha bidragit till de volatila elpriserna.

  • Trender: En intressant observation är den dramatiska prisökningen i augusti, särskilt i SE4 (Malmö). Detta kan indikera en kombination av extremt hög efterfrågan, produktionsbegränsningar och andra ekonomiska faktorer.

  • Intressanta insikter: Den konsekventa ökningen av elpriser i SE3 och SE4 under året, trots de lägre priserna i SE1 och SE2, pekar på regionala skillnader i efterfrågan, produktion och distribution. Detta kan vara ett resultat av regionala ekonomiska skillnader, infrastrukturella utmaningar eller andra unika faktorer.

2022 var ett år av osäkerhet och överraskning på den svenska energimarknaden. De dramatiska prisförändringarna i södra Sverige jämfört med den relativa stabiliteten i norr understryker behovet av att förstå de många faktorer som påverkar elpriserna. För konsumenter, företag och beslutsfattare är det viktigt att vara medveten om dessa dynamiker för att kunna navigera i en alltmer komplex energilandskap.