• Sense

Spotpris el 2019

Sammanfattning av elpriser i Sverige 2019:

2019 presenterade en annan intressant dynamik i elpriserna i Sverige, med flera nyckelinsikter att dra nytta av.

2019SE1SE2SE3SE4
Januari54,9254,9255,8056,36
Februari47,3647,3647,7448,31
Mars41,3241,3241,3841,53
April41,5941,5941,6041,84
Maj37,4037,4037,4038,71
Juni26,0026,0026,0029,44
Juli36,8736,8837,0339,42
Augusti39,5739,5739,7141,46
September36,4736,4737,1839,12
Oktober39,2739,2740,7345,47
November43,9543,9544,5645,10
December36,8436,8437,7638,48
  • Prisvariationer: Året började med höga elpriser i januari, men dessa sjönk sedan stadigt fram till juni, där vi ser årets lägsta priser. Efter juni började priserna återigen stiga, men nådde inte samma toppar som i början av året.

  • Regionala skillnader: Som tidigare år var elpriserna generellt högre i SE3 (Stockholm) och SE4 (Malmö) jämfört med SE1 (Luleå) och SE2 (Sundsvall). Skillnaden var särskilt märkbar i juni, där SE4 (Malmö) hade ett pris som var betydligt högre än de andra regionerna.

  • Ekonomiska faktorer: Världsekonomin 2019 kan ha påverkat elpriserna, särskilt med tanke på handelsspänningar och osäkerhet på global nivå. Den svenska ekonomin, som kan ha påverkats av interna investeringar eller politiska beslut, kan också ha spelat en roll.

  • Trender: Den nedåtgående trenden i första halvåret kan indikera en ökad elproduktion eller en minskad efterfrågan. Den återupptagna ökningen under andra halvåret kan dock peka på en återgång till normal efterfrågan eller produktionsutmaningar.

  • Intressanta insikter: Den markanta prisminskningen i juni kan vara kopplad till en kombination av ökad elproduktion, särskilt från förnybara källor, och en minskad efterfrågan under sommarmånaderna. Den påföljande ökningen under andra halvåret kan indikera en förändring i denna dynamik.

2019 var ett år av förändring för elpriserna i Sverige, med tydliga trender och variationer som reflekterade både interna och externa faktorer. För konsumenter och företag är det viktigt att förstå dessa dynamiker för att kunna förutse och planera för framtida prisförändringar.