• Sense

Spotpris el 2018

Sammanfattning av elpriser i Sverige 2018:

2018 var ett år av betydande förändringar i elprislandskapet i Sverige, med flera intressanta insikter att notera.

2018SE1SE2SE3SE4
Januari31,7031,7031,8132,29
Februari39,2839,2839,5540,40
Mars45,5545,5545,5545,67
April40,3340,3340,3340,38
Maj33,8033,8033,8536,95
Juni45,4545,4545,4547,92
Juli54,0354,0354,0954,92
Augusti56,1956,1957,0358,39
September51,8551,8551,9952,81
Oktober45,6845,6845,6853,15
November49,2349,2351,3455,54
December52,0052,0052,2652,93
  • Prisökning: Jämfört med tidigare år ser vi en markant ökning av elpriserna under 2018, särskilt under sommarmånaderna. Juli och augusti sticker ut med de högsta priserna, vilket är ovanligt eftersom sommaren vanligtvis har lägre elkonsumtion.

  • Regionala skillnader: Precis som tidigare år var elpriserna högre i SE3 (Stockholm) och SE4 (Malmö) jämfört med SE1 (Luleå) och SE2 (Sundsvall). Men skillnaden var mer uttalad 2018, särskilt i maj och oktober där SE4 (Malmö) hade avsevärt högre priser än de andra regionerna.

  • Ekonomiska faktorer: 2018 kan ha påverkats av globala ekonomiska förändringar, som kanske påverkade oljepriserna eller investeringar i förnybar energi. Dessutom kan svenska ekonomiska beslut, som skatter eller investeringar i energiinfrastruktur, ha spelat en roll.

  • Trender: Efter en topp i augusti började priserna sjunka något i september, men de förblev relativt höga jämfört med tidigare år. Detta kan indikera en fortsatt hög efterfrågan eller potentiella utmaningar i elproduktionen.

  • Intressanta insikter: Den markanta prisökningen under sommaren kan vara kopplad till en hetare sommar än vanligt, vilket ökade användningen av klimatanläggningar. Detta, kombinerat med potentiella utmaningar i vattenkraftproduktionen på grund av lägre vattennivåer, kan ha drivit upp priserna.

2018 var ett exceptionellt år för elpriserna i Sverige, med en tydlig uppåtgående trend och ovanligt höga priser under sommarmånaderna. Detta understryker vikten av att förstå de dynamiska faktorer som påverkar energimarknaden, från väderförhållanden till globala ekonomiska trender.