• Sense

Spotpris el 2017

Sammanfattning av elpriser i Sverige 2017:

Under 2017 uppvisade elpriserna i Sverige en intressant dynamik över de olika regionerna och månaderna.

2017SE1SE2SE3SE4
Januari30,1630,1630,3732,33
Februari31,3231,3231,3632,39
Mars28,9828,9828,9829,16
April27,6927,6927,6928,09
Maj28,6728,6728,7028,81
Juni26,3926,3926,3927,34
Juli29,4429,4429,5929,63
Augusti31,8131,8132,1132,39
September33,3033,3034,7435,19
Oktober27,7827,7829,3730,92
November31,4731,4731,4734,06
December29,6529,6530,4531,85
  • Prisvariationer: Till skillnad från 2016, där priser var som högst under vintermånaderna, nådde 2017 sitt prispeak i september, särskilt i SE4 (Malmö) med 35,19 kr. Detta kan indikera en annorlunda efterfrågedynamik eller förändringar i elproduktionen under detta år.

  • Regionala skillnader: Precis som 2016 var elpriserna genomgående högre i SE3 (Stockholm) och SE4 (Malmö) jämfört med SE1 (Luleå) och SE2 (Sundsvall). Detta understryker den fortsatta trenden med högre priser i de mer tätbefolkade regionerna.

  • Ekonomiska överväganden: 2017 kan ha sett förändringar i den globala och svenska ekonomin som påverkade elpriserna. Eventuella investeringar i förnybar energi, globala oljepriser eller politiska beslut kan ha påverkat priserna.

  • Trender: En intressant observation är den nedåtgående trenden från september till oktober, där priserna sjönk avsevärt, särskilt i SE3 och SE4. Detta kan tyda på en ökad elproduktion eller minskad efterfrågan under denna period.

  • Intressanta insikter: Trots att sommarmånaderna vanligtvis har lägre elkonsumtion på grund av ljusare dagar och varmare temperaturer, var juli 2017 en av de månader med högre elpriser. Detta kan indikera en ovanlig efterfrågan eller kanske en minskning av elproduktionen under denna månad.

2017 var ett år med flera överraskningar när det gäller elpriserna i Sverige. Medan vissa månader följde förväntade trender, uppvisade andra månader oväntade prisförändringar. Detta understryker vikten av att ständigt övervaka marknaden och förstå de många faktorer som kan påverka elpriserna, från ekonomiska förändringar till produktionsdynamik.