• Sense

Spotpris el 2016

Sammanfattning av elpriser i Sverige 2016:

Under 2016 varierade elpriserna i Sverige avsevärt beroende på region och månad.

2016SE1SE2SE3SE4
Januari26,1826,1828,7728,78
Februari18,0418,0418,3018,70
Mars20,0720,0720,0720,74
April20,3120,3120,3220,41
Maj21,9821,9821,9822,02
Juni31,4631,4631,4831,50
Juli27,4227,4227,4227,49
Augusti28,9328,9328,9428,95
September27,7627,7627,9428,32
Oktober35,1135,1135,1135,55
November40,4140,4140,4140,52
December32,1632,1632,2433,36
  • Prisvariationer: Det är tydligt att elpriserna var som högst under vintermånaderna, särskilt i november, med priser upp till 40,52 kr i SE4 (Malmö). Detta kan bero på den ökade efterfrågan på el under kalla månader. Å andra sidan var elpriserna som lägst i februari, med priser så låga som 18,04 kr i SE1 (Luleå) och SE2 (Sundsvall).

  • Regionala skillnader: Genomgående var elpriserna något högre i SE3 (Stockholm) och SE4 (Malmö) jämfört med SE1 (Luleå) och SE2 (Sundsvall). Detta kan bero på högre efterfrågan i storstadsområdena eller infrastrukturella skillnader.

  • Ekonomiska överväganden: 2016 var ett år med ekonomiska utmaningar på global nivå, vilket kan ha påverkat elpriserna. Dessutom kan nationella ekonomiska faktorer, som investeringar i förnybar energi eller förändringar i skatter och avgifter, ha spelat en roll.

  • Trender: En uppåtgående trend i elpriserna kan observeras från februari till november, vilket kan indikera en ökad efterfrågan eller minskad produktion. Det kan också vara en indikation på att Sverige var beroende av import av el under dessa månader.

  • Intressanta insikter: Trots att SE1 (Luleå) ligger längst norrut och förväntas ha kallare temperaturer, var dess elpriser inte alltid de högsta. Detta kan bero på närheten till vattenkraftverk i norra Sverige.

Slutsats: Elpriserna i Sverige 2016 var starkt beroende av både regionala och säsongsbetonade faktorer. Medan vissa trender kan förklaras med väder och geografi, spelar ekonomiska och politiska beslut också en viktig roll i prisutvecklingen. Det är viktigt för konsumenter och företag att vara medvetna om dessa faktorer för att förstå och förutse framtida prisförändringar.