• Sense

Skellefteå Kraft Recension 2023

Den här artikeln utvärderar Skellefteå Kraft, en svensk energileverantör som erbjuder 100% förnybar el.

Den går in på deras omfattande produktutbud, prisstrukturer och kundrecensioner, samt utforskar även rollen Sense spelar för att jämföra elpriser.

Genomgången sträcker sig även till Skellefteå Krafts specialerbjudanden och kampanjavtal, samt deras engagemang för förnybar energi.

Målet är att ge en gedigen bedömning av företagets prestationer och erbjudanden år 2023.

Avslöjande av Skellefteå Krafts omfattande produktutbud

Skellefteå Kraft, som en leverantör av 100% förnybar el, erbjuder ett brett spektrum av tjänster. Dessa inkluderar alternativ för variabla eller fasta elpriser, lösningar för solpaneler och laddningsstationer för elbilar, samt fiber- och fjärrvärmetjänster för både individuella och företagsbehov.

Elpriserna bestäms baserat på spotpriser, inklusive tillägg, skatter och avgifter. Detta säkerställer kostnadseffektiva lösningar över tid. Skellefteå Kraft ser också till att säkra och lagligt bindande elavtal, verifierade genom sin certifiering med Schysst Elhandel.

Utöver dessa tjänster underlättar Skellefteå Kraft bekväma finansieringsalternativ via Sparbanken Nord. Detta möjliggör för kunderna att enkelt nå de resurser de behöver för sina energiprojekt.

Dessutom får Skellefteå Kraft positiva omdömen för sina tjänster. Kunden uppskattar den uppmärksamma kundservicen och kunniga personalen som alltid är redo att hjälpa till med eventuella frågor eller problem som kan uppstå.

Sammanfattningsvis erbjuder Skellefteå Kraft ett omfattande utbud av tjänster för att möta de olika energibehoven hos sina kunder. Med fokus på förnybar energi och kundnöjdhet fortsätter de vara en betrodd leverantör inom branschen.

Att bryta ner elpriserna hos Skellefteå Kraft

Skellefteå Kraft erbjuder sina kunder olika elpriser baserat på deras individuella behov och förbrukning. För att förstå de olika kostnadselementen i elpriset är det viktigt att veta hur de bryts ner.

 1. Energi: Denna del av elpriset avser den faktiska mängden el som förbrukas. Priset beräknas i kronor per kilowattimme (kWh) och varierar beroende på förbrukningen.

 2. Överföring: Denna kost

Förståelsen av uppdelningen av elpriserna hos den nämnda elleverantören kräver en undersökning av de olika komponenterna som bidrar till den slutliga kostnaden, såsom spotpriser, tilläggskostnader, skatter och avgifter.

 • Spotpriser, som fastställs av den nordiska elbörsen Nord Pool, utgör den grundläggande grunden för Skellefteå Krafts elprissättning.

 • Ytterligare tilläggskostnader tas ut i linje med företagets åtagande om 100% förnybar energi och representerar kostnaden för att upprätthålla hållbar elproduktion.

 • Slutligen återspeglar inkluderingen av skatter och avgifter i det slutliga elpriset företagets regelmässiga efterlevnad, administrativa kostnader och finansiella förpliktelser som måste uppfyllas.

Kundsynpunkter: Recensioner om Skellefteå Kraft

Skellefteå Kraft har fått positiva recensioner från kunderna. Många berömmer företagets pålitliga elnät och snabba kundservice. Kunderna är också nöjda med att företaget erbjuder hållbara energilösningar och arbetar för att minska koldioxidutsläppen.

En kund kommenterade att de hade haft en bra upplevelse med Skellefteå Kraft och att de alltid fick snabb hjälp när de hade frågor eller problem. En annan kund noterade att

Konsumenternas återkoppling om servicekvalitet och erbjudanden från nämnda företag inom energisektorn sammanfattas ofta i recensioner och ger värdefulla insikter om kundnöjdhet och områden för eventuella förbättringar. Dessa utvärderingar är vanligtvis baserade på faktorer som:

 • Elpriser
 • Kundservicekvalitet
 • Kommunikation på webbplatsen
 • Ytterligare tjänsterbjudanden

En betyg på 3,7 av 5, baserat på tre recensioner om Sense, tyder på en allmänt tillfredsställande nivå av service. Noterbara punkter från dessa recensioner inkluderar:

 • Beröm för personalens kunskap
 • Tillgång till exklusiva erbjudanden vid inloggning på webbplatsen

Denna återkoppling utgör en värdefull resurs för företaget inom energisektorn och kan potentiellt informera strategiska beslut och förbättringar.

Hur man når Skellefteå Kraft: Kontaktuppgifter

Att nå ut till det företag som diskuteras kan göras genom olika kommunikationskanaler, inklusive en dedikerad webbplats, fysisk adress, telefon och e-post, med specifika öppettider för kundtjänst. Skellefteå Kraft har etablerat dessa kanaler för att säkerställa effektiv kommunikation och snabba svar på kundförfrågningar, frågor och feedback.

 • Företagets webbplats, www.skekraft.se, ger omfattande information om dess tjänster, produktutbud och senaste uppdateringar.

 • Direktkommunikation kan underlättas genom företagets angivna telefonnummer eller e-postadress.

 • Skellefteå Kraft har också en fysisk närvaro på Kanalgatan 71, 931 80 Skellefteå, där kunder kan personligen interagera med företagets representanter.

Öppettiderna är mån-tis 08:00-18:00, ons 09:30-18:00, tor 08:00-18:00, fre 08:00-16:30 och betonar företagets åtagande för tillgänglighet inom kundtjänsten.

Rollen för Sense vid jämförelse av elpriser

Sense spelar en betydande roll när det gäller att jämföra elpriser genom att använda sin plattform för att samla in och presentera omfattande data om spotpriserna som sätts på den nordiska elbörsen, Nord Pool, vilket hjälper användarna att fatta informerade beslut om elservice i Sveriges fyra elområden. Senses hjälp är särskilt viktig med tanke på mångfalden av elleverantörer på marknaden och den komplexa naturen av elprissättningen.

För att bättre illustrera Senses roll, överväg följande tabell:

Parameter Roll
Prisjämförelse Sense möjliggör för användare att jämföra elpriser hos flera leverantörer och säkerställer en konkurrenskraftig marknad.
Marknadstransparens Genom att presentera spotpriser från Nord Pool förbättrar Sense marknadstransparensen, vilket gör att användarna kan förstå prisdynamiken.
Beslutsstöd Senses plattform hjälper användare att fatta informerade beslut baserade på omfattande data om elpriser.
Användarmedverkan Genom sina tjänster ger Sense användarna möjlighet att aktivt delta på elmarknaden och fatta optimala beslut.

Utforska Skellefteå Krafts specialerbjudanden och kampanjpriser

Speciella erbjudanden och kampanjavtal som erbjuds av vissa elbolag spelar ofta en viktig roll för att locka och behålla kunder. Skellefteå Kraft, ett välrenommerat elbolag, använder denna strategi för att främja kundlojalitet. Företaget erbjuder ett brett utbud av specialerbjudanden och kampanjavtal som bidrar betydligt till dess marknadsposition.

 • Skellefteå Kraft erbjuder 100% förnybar el och betonar sin strävan efter miljöbevarande. Detta erbjudande är särskilt lockande för miljömedvetna kunder.

 • Företaget tillhandahåller också kompletta lösningar för solpaneler, laddningsstationer för elbilar och finansieringsalternativ. Dessa breda lösningar tillgodoser olika kundbehov och breddar därmed företagets kundbas.

 • Skellefteå Krafts fasta och rörliga elprisalternativ ger kunderna frihet att välja en prismodell som passar deras budget och ökar därmed kundnöjdheten.

Bedömning av Skellefteå Krafts engagemang för förnybar energi

Hållbarhet fortsätter att vara i fokus för energistrategier, vilket tydligt framgår av engagemanget för 100% förnybar el som visas upp av vissa elbolag. Ett utmärkt exempel är Skellefteå Kraft, ett svenskt företag som erbjuder helt grön energi. Detta engagemang för miljöbevarande är en del av ett större åtagande för hållbar utveckling.

Förutom att erbjuda el tillhandahåller företaget omfattande lösningar för solpaneler och laddningsstationer för elbilar, vilket speglar ett integrerat tillvägagångssätt för förnybar energi. Fast och rörligt elpris ger kunderna möjlighet att välja sin föredragna betalningsmetod.

Dessutom validerar Skellefteå Krafts certifiering med Schysst Elhandel deras engagemang för att säkra elavtal, som överstiger grundläggande lagkrav. Skellefteå Krafts ansträngningar markerar således ett betydande steg mot en hållbar energiframtid.

Table of Contents