• Sense

GNP Energy Recension 2023

Denna artikel granskar GNP Energys kundrecensioner och elavtal år 2023 och fokuserar på de variabla och spotpriserna i Sverige.

Jämförelsen av kostnader i olika elområden avslöjar de ekonomiska konsekvenserna av att välja ett variabelt avtal.

Analysen av företagets kundrespons ger insikter om kundnöjdhet.

Denna artikel belyser även möjligheterna att kontakta GNP Energy och ger ytterligare information om dess tjänster.

Förståelse av Elavtal och GNP Energy

Elavtal är avtal som ingås mellan en elkund och en elleverantör. Det reglerar villkoren för elleveransen, inklusive priser, avtalslängd och eventuella avgifter. Genom att välja rätt elavtal kan elkunder spara pengar och få en mer skräddarsydd elkostnad för sina behov.

GNP Energy är en elleverantör som erbjuder olika typer av elavtal till sina kunder. De strävar efter att erbjuda konkurrenskraftiga priser och förnybar energi

Förståelse av Elavtal och GNP Energy innebär en omfattande förståelse för olika aspekter såsom konceptet Rörligt elavtal, mekanismen för Rörligt elpris med ett tillägg och fördelarna med att välja ett sådant avtal.

Det rörliga elavtalet tillåter prisvariationer i linje med marknaden och ger möjligheter till lägre kostnader på lång sikt. Det rörliga elpriset med ett tillägg på 7,9 öre kWh + 29 kr/månad följer spotpriset på Nord Pool elbörsen. Detta system ger transparens och potentiella besparingar då GNP Energy köper el till spotpriset.

Trots volatiliteten kan fördelarna med ett rörligt elavtal överväga riskerna, särskilt för konsumenter som söker kostnadsbesparingar och flexibilitet.

Detaljerna om Spotpris i augusti 2023

I augusti 2023 var spotpriserna betydligt varierande över olika elområden i Sverige, med specifika priser registrerade i Luleå, Sundsvall, Stockholm och Malmö. Dessa variationer kan tillskrivas olika faktorer såsom utbud och efterfrågan, vädermönster och energiproduktionskostnader.

Spotpriserna för augusti 2023 i Sverige var:

 • SE1 – Luleå:

 • Spotpris: 23,76 öre/kWh

 • Faktorer som påverkar priset: Tillgång till vattenkraft, regional förbrukning

 • SE2 – Sundsvall:

 • Spotpris: 23,76 öre/kWh

 • Faktorer som påverkar priset: Liknande förhållanden som i Luleå, med ytterligare påverkan från vindkraft

 • SE3 – Stockholm:

 • Spotpris: 36,96 öre/kWh

 • Faktorer som påverkar priset: Hög efterfrågan på grund av befolkningstäthet, begränsad lokal energiproduktion

 • SE4 – Malmö:

 • Spotpris: 49,54 öre/kWh

 • Faktorer som påverkar priset: Hög förbrukning, beroende av importerad energi.

Pris och fördelar med ett rörligt elavtal

Att välja ett rörligt elavtal kan ge betydande fördelar, särskilt när det gäller kostnadseffektivitet på lång sikt, samtidigt som det ger möjlighet till prisfluktuationer baserat på Nord Pool spotpris.

Den här typen av avtal är generellt sett billigare över tid, trots eventuella kortsiktiga prisökningar. Inköpspriset enligt ett rörligt elavtal följer spotpriset på Nord Pool elbörsen, vilket är priset som GNP Energy köper el till.

Detta avtalstyp inkluderar även elcertifikat, tilläggskostnader, energiskatt, moms och elnätskostnader i det pris som visas i kalkylatorn. Olika elområden har olika inköpspriser, vilket ytterligare påverkar det slutliga elpriset per kilowattimme.

Att jämföra inköpspriser för olika elområden

Olika inköpspriser över olika elområden i Sverige påverkar betydligt det slutliga priset per kilowattimme för konsumenterna, och tydliga skillnader observeras i de månatliga spotpriserna för områden som Luleå, Sundsvall, Stockholm och Malmö. Denna mångfald i priser beror på olika faktorer, inklusive efterfrågan, utbud och nätavgifter.

Faktorer som påverkar inköpspriserna:

 • Efterfrågan och utbud: Hög efterfrågan eller lågt utbud kan leda till ökade priser.
 • Nätavgifter: Dessa bestäms av kostnaden för att transportera el och underhålla nätinfrastrukturen.

Variationer i spotpriser för augusti 2023:

 • SE1 – Luleå: 23,76 öre/kWh
 • SE2 – Sundsvall: 23,76 öre/kWh
 • SE3 – Stockholm: 36,96 öre/kWh
 • SE4 – Malmö: 49,54 öre/kWh

Dessa skillnader kräver noggrann övervägning vid slutgiltig val av elavtal.

GNP Energy Kundrecensioner Analys

Kundfeedback, som återspeglas i recensioner från källor som Trustpilot, spelar en avgörande roll för att utvärdera kvaliteten på tjänsterna som erbjuds av elleverantörer. I fallet med GNP Energy visar analysen av kundrecensioner på en generellt positiv respons för företagets tjänster.

Kunder har uttryckt sin tillfredsställelse med de lösningar som erbjuds, och vissa överväger att byta till företaget. Egenskaper som bra service från kunniga säljare har framhävts.

Dessa recensioner bör dock inte betraktas isolerat utan bör ses som en del av ett övergripande intryck av företaget. Kunder uppmanas att lämna recensioner, vilket utgör en viktig del av feedbackprocessen.

Således är analysen av kundrecensioner ett värdefullt verktyg för att förstå prestanda och kundnöjdhet hos elleverantörer som GNP Energy.

Hur man kontaktar GNP Energy för service

För att få kontakt med elleverantören för ärenden relaterade till tjänster krävs användning av specifika, tillhandahållna kontaktuppgifter. Interaktion med GNP Energy för tjänsteändamål kan underlättas genom olika medel. Företaget tillhandahåller flera kommunikationskanaler för att tillgodose de olika preferenserna hos sin kundbas.

 • Telefonkontakt:

 • GNP Energy kan kontaktas direkt via telefon, där numret 010 10 10 700 fungerar som huvudlinje för kommunikation.

 • E-postkorrespondens:

 • För de som föredrar skriftlig kommunikation fungerar e-post som ett effektivt medium. E-postadressen [email protected] är tillgänglig för sådana ändamål.

 • Fysisk adress:

 • För direkta, personliga tjänsteärenden är företagets fysiska adress Industrigatan 12, 281 43 Hässleholm.

Dessa kontaktuppgifter säkerställer att GNP Energys kunder kan nå sin tjänsteleverantör på ett sätt som passar deras individuella behov.

Ytterligare information om GNP Energy Services

Vidare utforskning av tjänsterna som erbjuds av elleverantören avslöjar ett urval av alternativ, inklusive variabla elavtal och de tillhörande fördelarna, samt de faktorer som påverkar elpriset per kWh.

Dessa alternativ möjliggör flexibilitet och potentiellt lägre kostnader för konsumenten över tid. Inköpspriset för elektriciteten följer spotpriset på Nord Pool-elbörsen och återspeglar marknadsförhållandena.

Dessutom påverkas elpriset av flera faktorer, inklusive elcertifikat, tilläggskostnader, energiskatt, moms och elkostnader. Spotpriser varierar för olika elområden, vilket är en annan betydande faktor.

Företaget uppmuntrar en transparent kund-företagsrelation och uppmanar användare att lämna recensioner som återspeglar deras totala serviceupplevelser.

Table of Contents